Projekter om videnskabsmesse om fugle

Unge fugleentusiaster kan nemt forfølge uddannelsesrapporter og projekter om deres fjerkræede venner. Der er en lang række videnskabelige fairprojekter om fugle, der er egnede til forskellige niveauer og videnskabelige discipliner, og en ung ornitolog kunne let have deres interesse i en videnskabelig karriere med et kreativt og udfordrende projekt.

Før du begynder et projekt, skal du gennemgå retningslinjerne for skole- og distriktsvidenskabsmesse for at være sikker på, at et fuglerelateret projekt er acceptabelt. Få altid projektgodkendelse fra overvågning af lærere, hvis det er nødvendigt, og vær opmærksom på løbende frister og tidsplaner for deltagelse i projekter i forskellige konkurrencer.

Projekter Overvejelser

Uanset hvor entusiastisk en studerende måtte være omkring fugle, kan interessen aftage, hvis et projekt ikke vælges omhyggeligt. Når du vælger et fuglerelateret projekt, skal du overveje:

 • Karakterniveau: Vælg et projekt, der passer til den studerendes karakterniveau og den type videnskab, der interesserer dem. Mens et projekt skal strække deres færdigheder, bør det ikke være helt ud over deres evner.
 • Projekttype: Afhængigt af karakterniveau kan projekter muligvis have et forsknings-, observations- eller dataanalysefokus, eller de kan have brug for en stærkere eksperimentel eller hypotese-komponent for at være acceptabel.
 • Tid: Den tid, der er nødvendig for at afslutte projektet og den årlige timing, er kritisk for fuglerelaterede projekter. Det kan tage flere måneder at studere befolkningsændringer, mens migrationsundersøgelser kun skal udføres i foråret eller efteråret.
 • Forsyninger: Forsyningsomkostninger og alt nødvendigt udstyr eller hjælp udefra, såsom at besøge en fuglerehabilitator eller deltage i fuglebåndbegivenheder, bør tages i betragtning, hvor projektet er opnåeligt.
 • Fuglesikkerhed: Fuglenes sikkerhed skal altid være den største. Der må ikke gøres skade for levende dyr gennem eksperimentet, og love som Migratory Bird Act skal altid overholdes.

Grundskoleprojekter (karakter K-5)

Science fair-projekter for unge studerende er generelt rapportbaserede og involverer skærpning af grundlæggende forskningsevner. Dette kan let gøres gennem fuglerelaterede projekter såsom:

 • Arterapporter: Undersøg en statsfugl, unik art eller truet fugl og opret en grundig rapport med fotos, video eller personlige observationer.
 • Typer af fugle: Sammenlign typer fugle, og hvordan de er forskellige i størrelse, form og opførsel, og bemærk også, hvordan de er ens, og hvad der gør enhver af dem til en fugl.
 • Feederfarver: Brug den samme type feeder i forskellige farver for at bestemme, om farve spiller en rolle i, hvordan fugle bruger feederen. Overvåg frøniveauer for at se, hvilken farve der er mere populær for sultne fugle.
 • Frøpræferencer: Tilby forskellige madvarer i baghaven, og bemærk, hvilke frø og andre fødevarer der er mest populære hos hvilke fugle.
 • Forhistoriske fugle: Opret en rapport om fjerede dinosaurer og andre forhistoriske fugle, hvor du studerer, hvordan fugle udviklede sig, og hvilke ligheder moderne fugle deler med deres uddøde forfædre.
 • Trusler mod fugle: Undersøg forskellige trusler, som fugle står overfor, og hvordan disse trusler påvirker fuglepopulationer, med forslag til, hvordan man kan hjælpe fugle og fremme fuglebeskyttelse.

Projekter på ungdomsskolen eller mellemskolen (klasse 6-9)

På juniorhøjt niveau skulle videnskabsmæssige projekter have nogle eksperimentelle komponenter, der viser praktisk forskning. Til fuglerelaterede projekter inkluderer gode ideer til studerende i mellemskolen:

 • Kolibri nektar koncentrationer: Lav kolibri nektar med forskellige koncentrationer af sukker, og registrer derefter hvilke koncentrationer der er mest populære.
 • Kolibri nektarfarver: Brug naturlig madfarve til at skabe en regnbue af nektarer, og tilbyde hver enkelt i en klar føder. Registrer hvilke farver der er mest populære.
 • Pellets dissektion: Dissekte flere uglepiller og analyser deres indhold for at bestemme, hvilke fødevarer ugler foretrækker og hvilket rovområde de tager.
 • Regneformer: Undersøg forskellige regneformer og sammenlign dem med fuglediet. Så tilbyder du forskellige fødevarer hos foderstoffer og registrer, hvilke fugle ofte besøger, og hvilken form deres regninger er.
 • Fugleinstrumenter: Prøv forskellige måder at holde fugle ude fra en have eller væk fra en foder, såsom at afskrække mobfugle, og tilbyde løsninger til de mest effektive afskrækkende midler.
 • Fuglemangfoldighed: Besøg forskellige levesteder, og registrer antallet og typer fugle i forskellige årstider, hvor du analyserer, hvordan habitat og sæson påvirker populationer og mangfoldighed.
 • Indtrængende dyreliv: Undersøg invasive fugle eller invasive rovdyr såsom vildtkatte, og hvordan de påvirker indfødte arter, og diskuter, hvad der kan gøres for at afskrække disse uønskede ubudne gæster.
 • Baghavehabitater: Opret et fuglevenligt landskab for at tiltrække en type fugl. Alternativt skal du bruge generelle fuglevenlige teknikker og registrere ændringerne i baghaven fugl mangfoldighed.

High School-projekter (klasse 10-12)

Gymnasieelever skal vælge projekter med dybdegående eksperimenter eller meget analytisk forskning og analyse. Jo mere detaljeret projektet er, desto mere imponerende vil det være for dommere såvel som rekrutteringsmedarbejdere på universitetet. Fuglrelaterede projekter egnet til videnskabsmesser på gymnasiet inkluderer:

 • Fysik ved flyvning: Undersøg, hvordan fugle flyver og bruger langsom bevægelsesvideoer til at analysere vingebevægelser og holdningsændringer, og relaterer disse observationer til fysik og tekniske principper.
 • Befolkningsændringer: Registrer sæsonbestemte fuglbestandændringer og udfør feltundersøgelser for at vise lokale udsving med analyse af langsigtede befolkningstendenser.
 • Rede-cams: Byg en reden-cam for at observere et lokalt reden, eller brug online-nest-cams til at sammenligne hekkevaner for forskellige fuglearter eller den samme art i forskellige områder.
 • Fuglbånd: Deltag i fuglebåndssessioner og brug de indsamlede data til at rapportere om fuglefysiologi og andre egenskaber.
 • Fuglerehabilitering: Frivilligt med en fuglerehabilitator og lær om pleje af sårede fugle ved hjælp af denne oplevelse til at generere ideer til mere effektiv fuglebeskyttelse.
 • Fuglebadbakterier: Undersøg alge- eller bakterievækst i forskellige fuglebad og udtænk mere effektive måder at rengøre og sterilisere fuglebade for at minimere sygdomme eller insekter.
 • Robotflyvning: Brug fuglemekanik som flyvemønster og vingeform for at skabe et robotfugl- eller fuglelignende projekt, der demonstrerer mere effektiv flyvning.

Uanset hvilket klassetrin en studerende måtte være på, eller bare hvordan de er interesseret i fugle, kan de oprette et prisvindende videnskabsmesseprojekt for at dele deres kærlighed til fugle og uddybe deres interesse for ornitologi.