Hvordan og hvorfor fugle molt

Fugle har tusinder af fjer, og hver af dem er udsat for slid, der fører til smeltning. Fuglefolk, der forstår smeltningsprocessen, kan genkende, hvordan fugle ændrer deres udseende, og hvorfor disse ændringer er en nødvendig og vigtig del af fuglens biologi. At forstå moltningsprocessen vil føre til lettere identifikation, uanset hvilket stadie en fugl fjerdragt kan være i.

Hvad er Molting ">

Molting er processen med en fugl, der kaster gamle, slidte fjer for at erstatte dem med frisk fjerdragt. En molt kan være delvis og erstatte bare nogle af en fuglefjer eller komplet, når alle fjerene udskiftes på én gang. Tiden det tager at afslutte en molt varierer for forskellige arter, men kan vare så lidt som to uger eller så længe som flere år. Nogle fugle smeltes kun en gang om året, mens andre kan smeltes flere gange.

Om moltingprocessen

Fjer er sammensat af keratin, det samme protein, der gør hår og negle, og de er under konstant stress og udsættes for en stor skade. Daglige aktiviteter såsom gnider mod buske eller træer, spænding, flyvning og støvbadning af alle udsatte fjer for friktion, der forårsager slid, og keratinet svækkes, når fjerene bliver ældre.

Sjov kendsgerning

I modsætning til hår og negle, der konstant regenererer og vokser, er en fjer en komplet struktur og vokser ikke længere, når den når fuld størrelse.

Efterhånden som skader ophobes kompromitteres fjerens aerodynamiske og isolerende egenskaber, og fjæren skal kasseres, så en ny kan indtage sin plads.

Der er fire generelle typer af smeltning i en fugls livscyklus:

  • Ung til voksen : Unge fugle har dunfjer eller underadult fjerdragt, der skal kaste, når fuglene når modenhed og udvikler deres voksnes farve. I større arter, såsom måger og rovfisker, kan der være flere smeltecyklusser for at nå voksen fjerdragt.
  • Opdræt til ikke-avl : Mange fugle med lyst avlsfjeder smeltes i mere kamuflerede farver efter avlssæsonens afslutning, og ikke-avlsfjerdragt kan også indeholde flere fjer for bedre isolering om vinteren.
  • Ikke-avl til avl : Efter en vinter i kedelig fjerdragt er friske, farverige fjer en del af mange fuglers forberedelse på at tiltrække en makker. Undersøgelser har vist, at mange fugle med lysere fjerdrag har bedre avlsucces.
  • Generel udskiftning af fjer : Selv hvis fjer ikke ændrer farve til avl og ikke-avlsfjeder, er generel udskiftning af slidte fjer en vigtig molt, som fuglene skal gennemgå for at opretholde en sund fjerdragt.

Ikke alle fugle gennemgår alle former for smeltning, men de der gør måske tilbringer betydelige dele af året med at opleve forskellige fjerændringer.

Hvordan Birds Molt

De nøjagtige cyklusser, hyppighed og tidspunkt for molt varierer for forskellige arter, men hver fugl deler nogle ligheder, når de smeltes. Generelt smeltes fjer i et symmetrisk mønster på tværs af fuglens vinger, hale og krop, så det bevarer sin balance for flyvning. Hele cyklus tager typisk 5-12 uger, skønt ænder ofte smeltes i så lidt som to uger med en kort flyvefri periode under den accelererede smeltning. Pelikaner og papegøjer har nogle af de længste smeltecyklusser og kan tage op til to år at erstatte alle deres fjer.

Efterhånden som fjer ældes, løsnes fjedrene i deres skaft, og det er først, før de er klar til at falde ud, at nye fjer begynder at vokse. De nye fjer skaber derefter synlige mellemrum i en fugls fjerdragt, især i vingerne og halen, hvor kortere fjer er mere synlige. Nærliggende fjer på kroppen overlapper det blotte rum, så fuglens hud ikke udsættes, men fuglen kan se rau ud, og dens markeringer vil være utydelige, indtil molten er færdig.

Maltning kræver en enorm mængde energi, og fugle smuldrer ikke i avlssæsonen eller migrationsperioderne, hvor den energi er nødvendig til at hekke eller rejse. Den mest almindelige smelteperiode er lige efter yngletiden, når fødevarekilderne stadig er rigelige, men kyllingerne ikke længere er så krævende, når fugle kan fokusere deres energi på at opdatere fjerdet lige før vandring. Den næst mest almindelige periode er lige før yngletiden, når fødevarekilderne øges, men der er endnu ikke nogen kyllinger at pleje; dette er den tid, hvor mange fugle udvikler deres attraktive avlsfjeder.

Farerne ved Molting

Maltning kan være en farlig periode for fugle, hvis der ikke er tilstrækkelige ressourcer til, at de kan smeltes ordentligt. At flyve kan være vanskeligt, hvis ikke umuligt, mens det smeltes, hvilket gør fugle mere modtagelige for rovdyr, og mens der mangler fjer, kompromitteres en fugls isolering og beskyttelse mod dårligt vejr. Hvis en fugl ikke får den rette ernæring, mens den smeltes, kan dens fjer være tyndere eller dårligt dannet, hvilket skaber vanskeligheder, der kan vare i måneder eller år.

Baghavefuglepersoner kan hjælpe med at lette farerne ved smeltning ved at tilvejebringe en rig, pålidelig fødekilde for fugle til at drage fordel af sammen med et sikkert, sikkert husly for fugle, der bliver mere undvigende og genert, mens de smeltes. Hvis fugle stoler på deres levesteder for at imødekomme deres smeltende behov, forbliver de rundt i denne usikre periode, hvilket giver birderne muligheden for at være vidne til molting førstehånds og nyde stadig mere intim viden om deres foretrukne fjerede venner.