Sådan finder du kloakrengøring i dit hjem

tirc83 / Getty Images

En dræning tilstoppet i en individuel VVS-armatur, såsom et karbad eller vask, er en ting - det er et problem, som normalt er forholdsvis let at løse. Men det er en anden sag helt, når du har en hovedafløbsledning - en tilstopning i den store, vigtigste drænledning, der betjener hele dit hus og leverer alt spildevand til borekloaksystemet eller til et septisk dræningsfelt. Når der sker en hovedafløbstætning, flyder ikke spildevand længere, som det er meningen, og det kan sikkerhedskopiere i hele huset med resultater, der kan være katastrofale. Indtil tromlen er fjernet, kan der ikke anvendes afløb i nogen af ​​dine VVS-apparater sikkert. Det er et ubehageligt og potentielt meget dyrt problem.

Den vigtigste udrensning

Rydning af en hovedkloaklinjestop kan man bedst nærme sig fra en beslag, der er kendt som hovedledningen udrensning . Hvert hus skal have et, selvom nogle huse desværre ikke har det. Det er det bedste sted for dig eller en blikkenslager at bruge en dræningslange eller motoriseret snegl til at fjerne tromlen i hovedafløbsledningen og returnere dit huss dræningssystem til korrekt funktion.

Det er dog ikke altid nemt at finde den vigtigste rengøring. Beliggenheden i et hjem vil variere afhængigt af husets stil og det geografiske klima, hvor du bor. Her er nogle tip til lokalisering af dit hovedafløb.

Udendørs rengøringsmuligheder

I varme klimaer, hvor boliger er bygget på pladefundamenter, er hovedudrensningen ofte udenfor, normalt nær husets udvendige vægge. Se bag buskene eller i en metal- eller plastkasse forsænket i jorden. Hovedudrensning er normalt et rør med stor diameter med et gevindstik i toppen. Det kan strække sig over jorden nær en udvendig væg eller kan indeholde i en jordkasse dækket af et metalafdækning.

I et badeværelse eller et hjælpeprogram

I andre huse med pladefundamenter kan hovedafløbet være placeret i et badeværelse, som regel på gulvet i nærheden af ​​toilettet, eller i en garage eller værktøjsområde, normalt i nærheden af ​​et gulvafløb. På disse placeringer kan gevindskruen være monteret i gulvet eller kan være gevindskåret i en kort længde af rør med stor diameter, der strækker sig op fra gulvet. Det kan åbnes med en stor rørnøgle for at give adgang til afløbsrensningsværktøjer.

I en kælder

Til sidst, i huse i koldere klimaer, hvor den almindelige byggepraksis er at bygge huse over kældre, findes hovedsagelig rengøringen i kældergulvet, normalt nær grundvæggen. Et gevindstikket passer ind i en kort længde af rør med stor diameter, der strækker sig op fra gulvet. Hvis du har problemer med at finde udrensningen, skal du følge en direkte linje fra den lodrette jordbunke til grundvæggen ved at følge den korteste sti - hovedrensningen vil sandsynligvis være placeret langs denne linje. Hvis ikke denne form for beslag, kan der være en Y-fitting i bunden af ​​den vigtigste afløb jordstabel, hvor den forsvinder under betonpladen.

I større huse kan der være to eller endda tre udrensningsarmaturer, et for hvert af hovedafløbsledningerne, der løber fra separate jordbunke ud til gaden.

Rutinemæssig vedligeholdelse

Rengøring af hovedafløbsledningen kan udføres af de fleste blikkenslagere, men der er også virksomheder, der er specialiserede i dette arbejde. En årlig eftersyn og rengøring af en kloakspecialist er en god ide, især hvis du har et landskab med store træer. Træerødder kan let trænge ind i kloakledninger, og en regelmæssig rutine med rengøring af kloakafløbsledningen kan forhindre en katastrofal blokering.

Rengøring af hovedafløbstopning kan udføres af en husejere, men det kan kræve specielle værktøjer, såsom en motoriseret drænskrue, der kan lejes i værktøjscentre og større hjemmeforbedringsbutikker.