Sådan kontrolleres Chickweed

Almindelig kyllingrød kan være et vedvarende ukrudt i græsplænen, især i naturligt dyrkede græsplæner, hvor ukrudtsmorder ikke bruges på grund af personlig præference eller ved lov - som ved ukrudtbestemmelser. Større bredbladede ukrudt kan trækkes ud med hånden eller endda plet sprayet med et naturligt ikke-selektivt herbicid. Kyllingwejs vækstvaner er stadig sådan, at den let blandes sammen med græsplænen, og med dens mindre blade kan det være et vanskeligt ukrudt at kontrollere med naturlige produkter alene.

Hvad er Chickweed ">

Almindelig kyllingrev ( Stellaria media) er en årstid i kølig sæson, der er hjemmehørende i Europa, men findes næsten overalt i verden, inklusive den amerikanske græsplæne. Den har små sukkulente blade, små hvide blomster og vokser lavt til jorden i tætte måtter. Mus-øre Chickweed ligner meget almindelig kyllingrev i udseende og vækstvaner; denne art er dog tæt belagt med hår. Chickweed kan tilpasses til alle forhold og jordtyper med en præference for fugtig, godt vandet jord. Selv om kyllingrød er et årligt, vokser det hele sæsonen og kan gå fra blomster til frø til spiring på så lidt som fem uger. Frøbælge følger kort efter blomstringsperioden, og en plante kan producere op til 800 frø. Chickweed kan hurtigt sprede sig fra nye rødder, der kommer fra knudepunkter på stænglerne, hvilket gør det til et ekstremt produktivt og hårdføre ukrudt, som kan være til gener på en græsplæne.

Hvordan man dræber Chickweed

Det er muligt at dræbe kyllingrød konventionelt med ukrudt-fodringsprodukter eller dit run-of-the-mølle bredbladet herbicid indeholdende 2, 4-D, mecoprop og dicamba. Det er uheldige kemikalier med sikkerhed, så de bør bruges sparsomt ved hjælp af pletsprøjtning i stedet for at sprede over hele græsplænen i form af et ukrudts-n-foderprodukt. Faktisk er weed-n-feed-produkter forbudt i Canada på grund af deres kritiske karakter og påføringsmetode. Hvis kemiske herbicider skal bruges til behandling af kyllingrev, skal du sørge for at følge alle anvisninger på etiketten med særlig opmærksomhed på anvendelsesmængder og personlig beskyttelsesudstyr (PPE).

Sådan kontrolleres Chickweed

Der kan træffes en række foranstaltninger for at kontrollere kyllingrør sikkert og naturligt. Hvis kyllingsvævet isoleres, eller hvis skader på torv er blevet betragtet som acceptabelt, kan en naturlig ukrudtsmorder anvendes som en eddikeopløsning, kogende vand eller andet ikke-selektivt naturligt herbicid. Disse løsninger er dog ikke-selektive og dræber ethvert græs, som det tilfældigvis kommer i kontakt med.

Chickweed kan også med en vis indsats trækkes ud manuelt, helst inden blomstring og gå til frø. Hæld de matte ukrudt kraftigt om foråret for at hæve løberne og klippe græsplænen. I det mindste vil de udsatte løbere gøre det lettere at trække ukrudtet. Chickweed er en lavvokset planter og trækker ud med lidt indsats.

Langsigtet kontrol med kyllingrød opnås bedst med et solidt plæneplejeprogram. Chickweed elsker våd jord - så prøv at holde jorden lidt på den tørre side; det er også bedre for græsset. Brug nye og forbedrede græsfrøvarianter og oversynet tyndt græs for at undgå kyllingangreb og for at holde græsplænen blomstrende. Slå græsplænen så højt som muligt for at lade græsset udkonkurrere og folde eventuelle nye ukrudtsplanter ud.

Living With Chickweed

Tilstedeværelsen af ​​kyllingrød i din græsplæne er dog ikke verdens ende, ikke? Brug et IPM-program (Integrated Pest Management) til at etablere en tærskel for, hvor meget kyllingrød er for meget. En sund græsplæne kan modstå en vis mængde ukrudtsforekomst uden at have indflydelse på græsplænens samlede æstetik.

Dyr elsker at fodre med høns, og ukrudtet spises almindeligvis af alt, inklusive kæledyrsfugle og kyllinger, svin, kaniner, heste og køer. Urtemedicinere betragter også kyllingrød som en vigtig plante for mange aktuelle salver og salver.