Beregn tæthedstæthed

Petek Arici / E + / Getty Images

Tætheden af ​​et tæppe er en af ​​mange faktorer, der bestemmer et tæppes kvalitet og samlede ydeevne. På trods af en almindelig misforståelse er tæppetæthed og ansigtsvægt på tæpper ikke udskiftelige udtryk, der betyder den samme ting, selvom ansigtsvægt er en faktor, der bruges til at beregne densitet. Ansigtsvægt og densitet er to helt forskellige komponenter, når det kommer til at evaluere kvaliteten af ​​et tæppe.

  • Tæppets ansigtsvægt henviser til vægten af ​​fiberen, der findes i en firkantet tæppehave. Standarden måles i ounces.
  • Tæppetæthed refererer til, hvor tæt sammen fibrene er tuftet ind i tæppet.

Sådan beregnes tæppetæthed

Tæppetæthed beregnes ved hjælp af følgende formel:

  1. Tæppe ansigt vægt ganget med 36
  2. divideret med tæppebunkehøjde
  3. svarer til densitet, målt i ounces pr. kubikværft

Bunkehøjden er længden på tæppefibre fra deres endespidser til det punkt, hvor de når tæppebelægningen. I ovenstående formel skal bærehøjden være repræsenteret som en brøkdel af en tomme, reflekteret i decimalformat. For eksempel vil en bunkehøjde på halvdelen af ​​en tomme være repræsenteret som 0, 5, medens en bunkehøjde på en fjerdedel af en tomme ville være 0, 25 og så videre.

Det antal, der er resultatet af ovennævnte tæthedsberegning, vil være et firecifret tal. F.eks. Ville et tæppe med en 50 ounce ansigtsvægt og en bunkehøjde på halvdelen af ​​en tomme have en densitet på 3600 ounces per kubikhave (50 x 36 / 0, 5 = 3600).

At bedømme tæppekvalitet

Brug ikke én faktor alene som en indikator på et tæppes samlede kvalitet. Alle faktorer (densitet, ansigtsvægt, twist, fibertype osv.) Arbejder alle sammen for at bestemme, hvordan tæppet skal se ud og fungere generelt. Hver af disse faktorer skal alle tages i betragtning, når der træffes beslutning om det passende tæppe til dit hjem.

Dog er alt andet lige, jo højere tæppetæthed, jo mere holdbart bliver tæppet, og jo mere behageligt vil det være under fødderne. Ligesom en græsplæne er mere frodig, hvis græsserne er tykke under fødderne, vil et tæppe med højere bunktæthed føles plusher og vil holde sig bedre med slid.

Minimumdensitetsværdier

For en optimal ydelse under normale husholdningsforhold er en densitetsværdi på 3000 eller højere ideel. Ifølge Carpet and Rug Institute kræver ekstra tunge trafikforhold (som fx findes i tung kommerciel anvendelse) en mindste tæthed på 5000.